Brf Delfinen utgör huvuddelen av det kvarter som avgränsas av Kålgårdsgatan, Fortunagatan, Odengatan och Stenhuggargatan. Föreningen består av 16 bostadshus uppförda i både sten och trä. Byggnaderna varierar i höjd mellan en till tre våningar och vindsvåningar. Totalt har föreningen 74 lägenheter - fördelade mellan 7 st enrummare, 31 st tvårummare, 23 st trerummare, 12 st fyrarummare och 1 femrummare - med en sammanlagd bostadsyta på 5205 kvm. Av föreningens byggnader är flera äldre byggda på nuvarande plats, några byggnader är hitflyttade och totalrenoverade samtidigt som några nya hus byggdes då Gamla Kålgården skapades kring 1990. Några av byggnaderna är dessutom q-märkta vilket innebär att dess karaktär och utformning ska bevaras. 

Utöver bostäderna har föreningen ett antal gårdsbyggnader med olika innehåll. Bl a 6 tvättstugor, ett rum för avfallssortering i nio fraktioner, fem lokaler som hyrs ut till hantverksverksamhet och ett antal lägenhetsförråd.

Hela kvarteret är präglat av småskalig närhet och utformat med ett antal mindre trädgårdar som är omslutna av staket. Varje innergård får därmed en egen charm med varierad tidstypisk växtlighet, grusgångar, fruktträd och sittgrupper sommartid. Allt detta blev grunden till det som kom att bli Brf Delfinen då föreningen bildades år 2007. 

Av föreningens totalt 51 parkeringsplatser är 3 platser i garage, 10 platser med el-uttag för motorvärmare, 4 laddplatser för el-bilar och resterande 34 är öppna P-platser. 

Boende utför avfallssortering inom området i totalt 11 fraktioner.

Boende har också tillgång till via digital TV och HD ett basutbud av kanaler, 100 Mb bredband och telefoni.

Avslutningsvis har föreningen en gästlägenhet med pentry som kan hyras av de boende.