Brf Delfinen anlitar HSB Göta för den administrativa förvaltningen. I denna tjänst ingår bl a administration av föreningens månadsavgifter och utskick av avier till bostadsrättshavare och hyresgäster. 

Om du har synpunkter eller frågor om detta kontaktar du;

HSB Göta

Vår kontaktperson:

Erik Friberg

Tel: 010-442 37 73

E-post: