Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

 Namn och funktion

Kontaktuppgifter

Mandatperiod

Sven-Eric Leandersson
Ordförande

 
0708 722 358

Stämman 2022

Alexander Merbach
Vice ordförande

 

Stämman 2023

Evelina Larsson
Trädgårdar, lokalvård

 
0701 449 146

Stämman 2023

Pernilla Lans
Fastigheter


0708 541 621

Stämman 2022

Stefan Karlsson
Fastigheter

 

Stämman 2023

Sofie Lans
Parkeringsplatser, gästlägenhet

 

Stämman 2022

Johnny Gustafsson
Suppleant

Stämman 2022