Valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med föreningens medlemmar vill valberedningen
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Valberedningen består av

Sammankallande
Tobias Staberg, Odengatan 22

E-post;  

Mathilda Svensson, Fortunagatan 15C

E-post;