I dagligt tal heter det ofta att man "köper en lägenhet". Detta är helt fel! Bostadsrätt bygger på följande princip:
Det du köper är en andel i en bostadsrättsförening och när du sedan blir antagen som medlem i bostadsrättsföreningen blir du delägare till allt som föreningen äger. Som ägare till denna andel följer rätten att bo i lägenheten, dvs du äger en bostadsrätt. Du har blivit bostadsrättshavare.

Andelen, andelstalet, är en procentandel som är beräknad på lägenhetens storlek i förhållande till föreningen totalt med vissa tillägg för exempelvis kakelugn, balkong mm.  Ägandet kan liknas vid en aktie där en person äger en liten del av ett företag. Tillsammans äger vi alla medlemmar således 100% av föreningens tillgångar - och skulder.

Grundläggande principer

  • I en bostadsrätt betalar medlemmarna/delägarna för föreningens kostnader för drift och underhåll genom månadsavgiften 
  • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostads inredning och tilläggsutrustning 
  • Medlemmarna tillsätter själva sin styrelse och stora beslut fattas av medlemmarna på föreningsstämman 
  • Medlemmarna kan fritt sälja sin bostadsrätt 
  • Medlemmarna ansvarar för lägenhetens underhållAtt vara delägare i en fastighet 

Eftersom du blir delägare i en fastighet med tomtmark, får du se dig själv som en fastighetsägare. Du skall vara med och betala för underhåll, reparationer och moderniseringar - för hela fastigheten. 

Det kan på sikt vara en bra investering - ökar värdet kan du sälja din bostadsrätt till ett högre pris än du betalat. Genom aktsamhet och omvårdnad om lägenheten och vår gemensamma egendom kan du minimera din och föreningens underhållskostnad.
Styrelsen ansvarar inför föreningsstämman för planering av underhåll, reparationer och drift av den gemensamma anläggningen - byggnader, installationer, trädgårdar mm som ska betalas med de månadsavgifter du betalar till föreningen.

Utöver detta måste du själv planera för underhåll, reparationer och drift av lägenheten enligt det ansvar du har enligt stadgarna - och som du själv måste bekosta.