Några goda råd om dina våtutrymmen

 • Efter duschning - använd fönsterskrapa för att få bort kvarstående vatten på golv
 • Låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt - minskar risken för mögel
 • Efter torkning av tvätt - låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt
 • Avloppslukt kan bero på att vattenlås, oftast vid golvbrunnar, torkat ut - spola lite vatten för att fylla upp
 • Använd vaskrensaren regelbundet så minskar risken för stopp
 • Täpp igen synliga borrhål med silikon 
 • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.

 

Några goda råd om ditt kök och ventilationen

I våra byggnader finns fyra olika typer av ventilationssystem. Alla dessa är typgodkända och installationerna i alla lägenheter är definierade i kommunens bygglovshandlingar för föreningen. Flöden och funktion kontrolleras och justeras regelbundet vid sk OVK-besiktningar och åtgärderna vid ev påpekanden bekostas av föreningen. 

Ventilationsaggregaten är föreningens egendom. I lägenheter med Minimaster-system och i byggnader med centralventilation sker filterbyten 2 ggr/år genom föreningens försorg. I övrigt gäller att

 • Håll aggregaten rena och fettfria
 • Öppna fönster/ventiler i angränsande rum vid matlagning för att öka ventilationseffekten
 • Torka ur fettet i stekpannan med papper efter stekning
 • Undvik hälla olja i vasken
 • Använd vaskrensaren regelbundet så minskar risken för stopp
 • Nytt ventilationsaggregat måste vara av samma typ som befintligt
 • Inga fläktar får kopplas in till ventilation

 

När du ska renovera
Vattenskador är vanliga och kostar ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige. Du själv ansvarar för att renoveringar sker enligt branschregler. 

 

Renovering av badrum, duschplats, toalett

Eftersom nya byggnormer har kommit sedan våra fastigheter byggdes/renoverades måste bl a alla golvbrunnar bytas ut vid renovering. Föreningen kräver dessutom att renovering av våtrum ska utföras fackmannamässigt i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
Anlita endast hantverkare som har dessa behörigheter.

Lämna in Anmälan Ansökan renovering.pdf om du ska renovera i något våtutrymme.

 

Kök

I lägenhetens kök finns många funktioner där medlemmens och föreningens underhållsansvar möts, såsom vatten, avlopp, elektricitet och ventilation. Ventilationsaggregaten är exempelvis föreningens egendom varför föreningen bekostar själva aggregatet. Eftersom föreningen dessutom har flera olika ventilationssystem är det viktigt att du kontaktar styrelsens fastighetsansvarige i god tid för att alla parter ska kunna samordna sig.
Anlita endast hantverkare som har rätt behörigheter. 

Lämna in Anmälan Ansökan renovering.pdf om du ska renovera köket.