Brf Delfinen äger totalt 51 parkeringsplatser fördelade på följande typer;

  • Öppna                                                 34 platser
  • El-uttag, värmare                                8 platser
  • Garage                                                 3 platser
  • Laddstationer för el-/hybridbilar      6 platser

Parkeringsplatserna administreras och tilldelas lägenhetsinnehavare enligt en särskild kölista och ingår således inte i bostadsrätten. 
Parkeringsplatser tilldelas endast permanentboende lägenhetsinnehavare.
I samband med andrahandsuthyrning av lägenhet blir eventuell parkeringsplats uppsagd och tilldelad permanentboende medlem. 

Kölista och uthyrning av P-platser administreras av Emilia Lindau, e-post  

 

Styrelsen är öppen för ombyggnation till laddstationer i takt med efterfrågan.
Kontakta styrelsen i god tid om du är intresserad av laddstation.