Brf Delfinen äger totalt 51 parkeringsplatser fördelade på följande typer;

  • Öppna                                                34 platser
  • El-uttag, värmare                              10 platser
  • Garage                                                 3 platser
  • Laddstationer för el-/hybridbilar      4 platser

Parkeringsplatserna är inte kopplade till lägenhetsinnehav utan administreras i en särskild kölista. 

Parkeringsplatser tilldelas endast permanentboende lägenhetsinnehavare.
I samband med andrahandsuthyrning av lägenhet blir eventuell parkeringsplats uppsagd och tilldelad permanentboende medlem. 

Kölista och uthyrning av P-platser administreras av Sofie Lans, e-post:  

 

Styrelsen är öppen för ombyggnation till laddstationer i takt med efterfrågan.
Kontakta styrelsen i god tid om du är intresserad av laddstation.