Lägenhetsnycklar

Dina lägenhetsnycklar ingår som en viktig del i föreningens totala låssystem. För att hålla god säkerhetsnivå och undvika kostsamma låsbyten är det mycket viktigt att alla har kontroll på lägenhetens nycklar. Låssystemet är utformat för att du ska kunna nå utrymmen som är "kopplade" till din lägenhet. För vissa utrymmen, soprum och tvättstugor som ligger i egna byggnader, har vi särskilda nycklar. 

Varje lägenhet ska ha tre lägenhetsnycklar samt en nyckel till soprum mm som ska överlämnas till den nya innehavaren vid överlåtelse av lägenheten. Borttappad nyckel anmäls till föreningens fastighetsansvarige. Framtagning av nya nycklar bekostas av bostadsrättshavaren. 

 

Nyckeltagg till tvättstugans bokningstavla

Bokning av tvättider på tvättstugans bokningstavla får endast ske med nyckeltagg som tillhör lägenheten. Papperstussar mm i bokningstavlan accepteras inte och kan därför plockas bort av den som vill boka med nyckeltagg.

Förlust av nyckel eller nyckeltagg för bokningstavlan anmäls till föreningens fastighetsansvarige (se under Kontakt/Styrelse) eller genom rutinen för Felanmälan till Riksbyggen som plockar bort den gamla nyckeltaggen. Nyckeltagg kostar 300 kr och bekostas av bostadsrättshavaren. 

 

Namnlappar

Enhetlig utformning av namnlappar på dörrar, brevlådor och på förteckningen i trapphusen bidrar till att ge besökare ett positivt intryck av god ordning. Vid överlåtelser av lägenheter sker byten av namnlapparna av vår förvaltare.

I det fall du önskar förändring av dina namnlappar, exvis med sambo, kontaktar du styrelsen som ordnar med utbytet. 

Vi uppmanar till återhållsamhet med  uppsättning av lappar mm på lägenhetsdörrarna.