Brf Delfinen har egen källsortering av avfall. Totalt sorterar vi i följande 11 fraktioner; 

 • Tidningspapper
 • Pappersförpackningar, kartong, well
 • Plastförpackningar, mjuka och hårda
 • Glasförpackningar, ofärgade
 • Glasförpackningar, färgade
 • Metallförpackningar
 • Ljuskällor
 • Batterier
 • Småelektronik

dessutom har vi soprum för övrigt, dvs

 • Matavfall
 • Restavfall, brännbart hushållsavfall

Placering rum för avfallssortering och övrigt avfall framgår av kartan Delfinen Avfallssortering.pdf 
För att förhindra att obehöriga tar sig in i våra soprum - dag eller natt - är våra soprum låsta.

Hur ska vårt avfall sorteras? Klicka här  Sorteringsguide.pdf