Det unika med Gamla Kålgården blir tydligast när man betraktar den yttre miljön och då särskilt våra trädgårdar. Brf Delfinen har sju separata, avgränsade trädgårdar som ”tillhör” var sin samling av byggnader och bostäder vilket bidrar till småskalighet, närhet och samhörighet.

Varje trädgård har sin egen profil med olika arter av träd, buskar, trädgårdsland och kullersten. Allt är sammanbundet med stråk av gångar belagda med grus eller kalksten. Utöver prydnadsväxterna har vi äppelträd, päronträd och vinbärsbuskar som varje höst ger oss rikligt med frukt och bär.

I trädgårdarna finns dessutom tidstypiska trädgårdsmöbler som ger boende möjlighet till samvaro – flitigt nyttjade under ljumma sommarkvällar.

Skötseln av trädgårdarna är utlagd på entreprenad enligt särskilt skötsel- och tillsynsprogram. Utöver detta arrangeras en fixardag på vår resp höst där medlemmar och hyresgäster kan bidra under trivsamma former.