Välkommen till Brf Delfinen

- så här vill vi ha det för att alla ska trivas

 

Inomhus

Fest och annat störande ljud

Informera gärna dina grannar när du ska ha fest.

Musikstörningar är inte tillåtet mellan kl 22 – 07 mån-fredagar eller mellan kl 23-10 lör-helgdagar

Bygg-, hantverks- eller bullrig hobbyverksamhet är inte tillåtet mellan kl 20-08 mån-fredagar eller mellan kl 18-10 lör-helgdagar.

Alla boende (bostadsrättsinnehavare och hyresgäster) ansvarar även för andra personer i lägenheten, även för personer som utför arbete för dennes räkning.

Prata med dina grannar om du tycker att de stör för mycket. Om det inte hjälper kan du anmäla störningarna till styrelsen.

 

Ombyggnation av lägenheten

Före ingrepp i lägenhetens väggar eller i installationer för elektricitet,  vatten eller avlopp måste tillstånd alltid sökas hos styrelsen. Se vidare under Renovera.

 

Tvättstugorna

Tvättstugorna är bland de viktigaste gemensamma funktionerna för oss boende. Rena och väl fungerande tvättstugor bidrar till trivsel grannar emellan, medan störningar kan skapa konflikter.

Var och en av oss bidrar till detta. Du måste därför följa dessa enkla regler:
·   respektera tvättiderna
·   tvätta endast hushållstvätt
·   torka av maskinerna och rensa luddfilter
·   svabba ALLTID av golvet efter ditt tvättpass.

Säkerhet och tillträde

Se till att ytterportar och dörrar till våra tvättstugor och andra allmänna utrymmen är stängda. Se även till att låsa lägenhetens förrådsutrymme.

Lägenhetsförråd

Det är inte tillåtet förvara brandfarliga ämnen eller föremål i lägenhetsförråden. Minska risken för inbrott med ett rejält lås och undvik att förvara stöldbegärliga saker i förrådet.
Det är inte heller tillåtet förvara saker eller placera möbler i gångarna utanför förråden.

Stopp i avlopp

Spola inte ner föremål (pappershanddukar, bomullsrondeller, öronpinnar, sanitetsprodukter mm) som kan orsaka stopp i toalett.

Får du stopp eller andra problem med avloppet måste du anmäla detta snarast till fastighetsförvaltaren (se kontaktlistan). Kom dock ihåg att föreningen enbart står för kostnader som berör fastigheten – INTE för åtgärder i enskilda lägenheter. Se även Stadgarna

 

 

Utomhus

Innergård och planteringar

Träd, buskar och övriga trädgårdsland är viktiga delar i vår boendemiljö. Vårda dem gärna och ät av dess frukter och bär. Men det är inte tillåtet beskära, gräva upp eller plantera träd, buskar och perenna växter. Under föreningens fixardagar - en på våren och en på hösten - kan du diskutera utformning och skötsel med dina grannar och lämna förslag till styrelsen. 

Prydnader, antenner mm

Väggfasta prydnader, parabolantenner eller andra yttre installationer är inte tillåtet. Glöm inte att vi bor på ett q-märkt område som vi vill hålla ”rent”.

Var även försiktig med prydnader och utsmyckning i trapphusen – smaken är olika.

Balkonglådor

Placera dem på insidan av balkongerna så riskerar du inte att någon skadas om något skulle falla ner.

Mata fåglar – nej tack!

Det är inte tillåtet med fågelbord eller mata fåglar på området. Sanitär olägenhet. Mata gärna vid John Bauers park eller vid Rocksjön.

Hundar

Hundar ska hållas kopplade och får inte rastas på föreningens område.

Mattställning

Skaka mattor utomhus på gården eller använd mattställningen utanför avfallssorteringen för att piska – inte från fönster eller balkonger.

Lekutrustning

Hjälp till att hålla gungorna i bra skick och sandlådorna fria från gamla och skadade leksaker. Låt inte barnen leka i entréer, trapphus, källargångar eller på gårdshusens tak.

Grillar och grillning

Grillning är en trevlig form av umgänge. Grilla på lämplig plats på innergårdarna – grillning på balkongerna är förbjudet!
Försäkra dig om att glöden är släckt och ställ undan grillen när du är klar.

Rökning och fimpar

Det förbjudet att röka i våra gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, källargångar, förråd, hiss mm.
Hjälp till att hålla innergårdarna och områdena vid entréerna fria från fimpar och snuspåsar.


Cyklar

Placeras i cykelställ, cykelrum eller i det egna förrådet.

Bilparkering

Endast tillåtet på uppmärkta P-platser eller i garage. I övrigt är det parkeringsförbud inom föreningens område.

Mopeder och motorcyklar

Parkeras och förvaras utomhus. Får således inte förvaras i lägenheten, på balkong, i källare, cykelrum eller andra gemensamma lokaler.