Som bostadsrättshavare har du relativt stor frihet när du ska renovera lägenheten. Men vissa åtgärder kräver styrelsens tillstånd då de kan påverka fastigheten eller de installationer som föreningen ansvarar för. Eftersom våra byggnader är av olika karaktär har de också utrustats med olika typer av installationer. Du får exempelvis inte byta typ av ventilationssystem. För att undvika framtida problem med felaktig renovering bör du alltid kontakta styrelsens fastighetsansvarige för rådgivning redan i planeringsstadiet.

 

Underhåll i bostaden

I stadgarna (§32) kan du läsa om vad du är underhållsansvarig för i din lägenhet. Detta behöver du inte söka tillstånd för att utföra. Tänk dock på att arbetet måste vara fackmannamässigt gjort.

Till stadgarna

 

Väsentliga förändringar

I Bostadsrättslagen 7 § framgår att styrelsen måste ge tillstånd innan du får utföra sk väsentliga förändringar i lägenheten.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Anmälan/ansökan om renovering

När du vill renovera eller utföra sk Väsentliga förändringar anmäler/ansöker du om detta genom att fylla i blanketten - Anmälan Ansökan renovering.pdf  - som inlämnas till styrelsen i god tid innan renoveringen påbörjas.
Tveka inte kontakta styrelsens fastighetsansvarige för vägledning om du är osäker på hur ovanstående regler ska tolkas.

 

Tillstånd för Väsentlig förändring

Om styrelsen ger tillstånd till sk Väsentlig förändring (se ovan) tar du samtidigt på dig ett ansvar för dessa åtgärder. Detta ansvar gäller för all framtid. Du måste därför underteckna en särskild ansvarsförbindelse - Tillstånd väsentlig förändring.pdf 

 

Om det blir fel …

Om du renoverar utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig om föreningen måste vidta åtgärder för att åtgärda fel och brister i fastigheten till följd av renoveringen.

Du kan också bli ersättningsskyldig om du utför felaktig eller icke fackmannamässig renovering. Detta gäller även efter det du överlåtit lägenheten.

 

Tänk på dina grannar

Informera gärna dina grannar när du ska renovera. Kolla föreningens trivselregler om bullrande aktiviteter.